(0263) 223-923
Localitate Sarata, FN
 • Parc Industrial Bistrita Sud

  Parc Industrial Bistrita Sud

  DEZVOLTAREA ECONOMIEI LOCALE SI REGIONALE

 • Parc Industrial Bistrita Sud

  Parc Industrial Bistrita Sud

  SPRIJINIREA AFACERILOR

 • Parc Industrial Bistrita Sud

  Parc Industrial Bistrita Sud

Prezentarea Proiectului

Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Domeniul de intervenţie 4.1, implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord- Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect și are o valoare totală finală de 25.564.673,68 lei, din care 14.456.019,47 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.     
Ideea de realizare a unei noi zone industriale in Municipiul Bistrita dateaza din perioada 2006 – 2007, locatia identificata initial fiind situata in localitatea componenta Viisoara;
In 2008 s-a modificat locatia, ocazie cu care s-a realizat si un PUZ, deoarece suprafata identificata in localitatea componenta Sarata nu se situa in intravilanul Municipiului Bistrita;
Proiectul a fost depus în data de 25.08.2010, la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”,
In data de 29.01.2013 a fost semnat Contractul de finanţare nr. 3603.
Durata de implementare: 32 luni,
Durata executie lucrari: 17 luni. In data de 15.09.2015 au fost finalizate lucrarile de executie din cadrul proiectului.
Obiectivul general al proiectului constă în crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor, revigorarea si dezvoltarea economiei locale si regionale, cresterea nivelului de trai, atragerea investitiilor si crearea de noi locuri de munca in municipiul Bistriţa.

parc

Prin proiect a fost realizată infrastructura de utilităţi publice, şi anume:


Străzi de incinta

1.900,00 m

Drum de acces

1.116,31 m

Pistă ciclisti

1.900,00 m

Spaţiu verde

14.286,00 mp

Reţea distribuţie apă

2.160,00 m

Reţea de alimentare cu gaze naturale

1.600,00 m

Reţea electrică de joasă tensiune

1.550,00 m

Reţea pentru iluminatul public

5.460,00 m

Staţie de epurare independentă

1

Suprafaţa Parcului Industrial este de aproximativ 30 de hectare dintre care 19,6 hectare disponibile pentru agentii economici :

 • 4 loturi pentru industrie mare
 • 11 loturi de 1400 mp  pentru industrie medie
 • 23 loturi de 400 mp  pentru industrie mica
 • 3 loturi de 3000 mp  pentru servicii
 • 5 loturi pentru logistică, manipularea materialelor și depozite

Administratorul Parcului Industrial Bistrita Sud este SC Business Parc Bistrita Sud SRL, înființată în luna octombrie 2012.
In 20.11.2012 a fost obtinut titlul de Parc Industrial prin Ordinul nr. 262/ 2012 al Ministerului Administratiei si Internelor.
Contact: http://www.bizpark.ro/
În cadrul proiectului au fost semnate 6 contracte:

     • două pentru executie lucrări
     • 4 pentru prestari servicii

Contract

Valoare
cu TVA
(Lei)

Execuţie lucrări  
Asocierea
SC ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL SA
SC SERBIS SRL,
Ctr. 13/L/11.03.2014

24.223.601,86

Execuţie branşament electric
SC Gevolt Electric SRL,
Ctr. 55/L/20.05.2015

705.856,14

Dirigenţie de şantier 
SC Pro Inspectin SRL,
Ctr. 72/L/04.10.2013

171.120,00

Informare şi publicitate                    
SC Blue Apple Concept SRL,
Ctr. 24/L/27.05.2013

61.070,00

Audit
PFA Dohotar Dumitru,
Ctr. 18/L/10.05.2013

15.000,00

Proiectare
SC Dinstar Construct SRL
Ctr. 30/L/07.06.2010

388.025,68

Total valoare Proiect

25.564.673,68

               
Echipa de proiect
Manager Proiect – Radu Rus           
Asistent Proiect
-  Dan Oprea        
Coordonator Tehnic – Valentina Fechete             
Responsabil  Tehnic Infrastructură –  Nicoleta Bretfelean

Responsabil  Tehnic Utilităţi – Maria Terpian             
Responsabil Reţele Electrice – Adrian Astalîș  

Responsabil tehnic urbanism –  Monica Pop          
Responsabil Financiar – Elena Simion            
Responsabil Achiziţii Publice – Elena Grecu              
Responsabil Juridic – Dumitru Cincea

regio
Initiativa locala. Dezvoltare regionala.
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.